Hyr bil

Priser/tider lånebilar hos Sahlens bil

Biltyp Dygn
10 fria mil
Vecka
100 fria mil
Månad
200 fria mil
Liten

Övermil
480 :-1,70/km 2900 :-1,70/km 7900 :-1,70/km
Mellan

Övermil
680 :-2,00/km 3900 :-2,00/km 9900 :-2,00/km
StorÖvermil 880 :-3,00/km 4900 :-3,00/km 12900 :-3,00/km
 
 
Flyttskåp 1600:- 3,50/km

3100:- Fria mil

 

 

Självrisk vid skada: 6000 :-

Skadekostnadsreducering: Hyreskunden kan mot en särskild svgift reducera gällande självrisk till 1500 :-
(avgift 70 :-/dygn)

Är föraren under 24 år tillkommer en ungdomssjälvrisk om 1500 :-
Tecknandet av skadekostnadsreducering friskriver ej hyreskunden från ansvar vad gäller
reparationskostnader som uppstått genom vårdslöshet t.ex slarvigt lastad bil, fläckad eller
trasig inredning, sönderbrutna reglage eller dylikt.
Den beräknade hyreskostnaden erläggs i förskott (kontant eller kreditkort)

I hyreskostnaden ingår ej drivmedel.
Hyresmannen svarar för samtliga till följd av parkerings- eller andra trafikförseelser uppkomna
böter eller andra kostnader under hyresperioden.